Wie is er jarig deze maand?

Juli

 

4      Janny Cordes - Helmantel

7      Aswin Loorbach

15    Robin Oosterga

16    Jantje ten Napel - Dassen

17    Germa van der Wal - de Vries

18    Gerrit Yke Smit

21    Dirk Lepstra

29   Jantje Latupella - Menger