Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Dit kan komen door een ziekte, handicap, of simpelweg doordat de school ver weg ligt. Vaak gaat het om verschillende speciale onderwijsinstellingen in Noord-Nederland. Kinderen die rolstoelgebonden zijn vervoeren wij uiteraard met aangepaste rolstoelvoertuigen. 

Meld hier uw kind aan
Naam
Telefoon
E-mail
Uw bericht

Vervoer met aandacht, structuur en regelmaat

Voor kinderen is structuur en regelmaat extra belangrijk. Wij werken daarom in dit vervoer zoveel mogelijk met vaste routes en vaste chauffeurs. Onze chauffeurs maken dagelijks deel uit van de routine van de kinderen; ‘s ochtends zijn zij het eerste contact buitenshuis en ‘s middags het eerste contact na een dag school. Juist op deze momenten kunnen de chauffeurs met wat extra aandacht een positieve bijdrage leveren aan een fijne dag voor de kinderen. Persoonlijke positieve aandacht combineren met een veilige en plezierige reis; dat is wat we doen.  

Leerlingentaxi met of zonder vergoeding

Dagelijks brengen wij vele kinderen naar school, al dan niet in opdracht van gemeenten. Het is voor u voordelig als u een vergoeding krijgt vanuit de gemeente. Ook als u geen recht hebt op vergoeding kunt u uw kind aanmelden voor leerlingenvervoer. Voor een aanvraag of de spelregels kunt u terecht bij uw gemeente.

Vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen

Voor het aanvragen van een vergoeding voor leerlingenvervoer kunt u terecht bij de gemeente waar u woont. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op een vergoeding, en zo ja, in welke vorm. Per gemeente zijn er verschillende voorwaarden en aanmeldformulieren.