Zittend ziekenvervoer

Kunt u niet zelf naar het ziekenhuis, therapeut of arts reizen? Mogelijk heeft u recht op een vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Zittend ziekenvervoer brengt u naar de medische zorg die u nodig heeft. Afhankelijk van uw situatie kan dit met openbaar vervoer, auto of taxi. Wanneer u zelf niet kunt rijden, verzorgen wij dat graag voor u en is de (rolstoel)taxi passend vervoer voor u.

Vergoeding zittend ziekenvervoer

Uw verzekering bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor taxivervoer. Dit hang af van de behandeling die u nodig heeft en van de wijze waarop u bent verzekerd. 

U heeft recht op zittend ziekenvervoer als u:

  • Nierdialyse in een instelling moet ondergaan
  • Oncologische behandelingen krijgt als chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie
  • Zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen
  • Slechtziend bent en alleen met begeleiding kunt reizen
  • Vergelijkbare behandelingen als genoemd moet ondergaan die onder de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ vallen. Dit kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekering
  • Naar consulten, onderzoeken of controles moet die samenhangen met bovengenoemde behandelingen

 

Heeft u om een andere reden dan hierboven genoemd zittend ziekenvervoer nodig? Soms is het mogelijk om alsnog een vergoeding te ontvangen. Dit wordt de hardheidsclausule genoemd. Deze clausule zorgt ervoor dat er uitzonderingen gemaakt worden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Zittend ziekenvervoer per (rolstoel)taxi 

Voor het vervoer naar uw medische behandeling in het ziekenhuis of bij een specialist ontzorgen we u graag. We begrijpen dat deze bezoeken soms heel vervelend kunnen zijn. Onze chauffeurs weten dat maar al te goed. Ze hebben er immers dagelijks mee te maken. Daarom brengen onze chauffeurs u met zorg naar het behandelcentrum én weer terug naar huis. We hebben verschillende auto’s in ons wagenpark zodat u ook voor rolstoelvervoer bij ons terecht kunt. En als u wilt, dan bieden onze mensen een helpende hand en/of een luisterend oor als u dat nodig heeft. Aandacht staat voorop!