Opleiding Taxichauffeur

Wie

Onze opleider is: Hette Eisinga.
Hette is rijschoolhouder in Oosterwolde en daarnaast taxichauffeur bij ons bedrijf.

Klik hier voor zijn contactgegevens

 

Wat

Er zijn twee mogelijkheden:

Route 1: U  komt bij ons in dienst als taxichauffeur en behaalt uw taxidiploma binnen 6 maanden.

Route 2: U behaalt uw taxidiploma, vraagt een chauffeurskaart aan  en komt bij ons solliciteren.

In Route 1 dient u een LWT-kaart aan te vragen (LWT = LeerWerkTraject). Dit is een tijdelijk chauffeurskaart die u (eenmalig) ontvangt gedurende uw opleiding; deze is 6 maanden geldig. Zodra u deze ontvangen hebt kunt u starten met werken.

Voor de aanvraag van een LWT-kaart en/of chauffeurskaart dient u een aanvraagset aan te vragen bij KIWA.
Klik hier om deze aan te vragen.

Voor de eerste aanvraag hebt u nodig bij:

Route 1:

Route 2:

Uitleg benodigde documenten

 

  • Rijbewijs

Het rijbewijs moet een geldig rijbewijs zijn voor het besturen van het motorrijtuig waarmee wordt gereden. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer.

  • Geneeskundige verklaring

De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan vier maanden op het moment van ontvangst door Kiwa Register. Deze verklaring moet zijn voorzien van een originele handtekening van de keurende arts en een origineel stempel van de arbodienst waar de arts aan verbonden is. Een kopie van een geneeskundige verklaring wordt niet geaccepteerd. De geneeskundige verklaring dient per post te worden gestuurd naar KIWA.
Hiervoor moet je worden gekeurd door een Arbo-arts. Klik hier om hiervoor een afspraak te maken op een locatie naar keuze.

  • Verklaring Omtrent het Gedrag

Er dient een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangeleverd te worden (géén kopie) .
Let erop dat bij het veld Werkgever/organisatie "Kiwa Register" staat vermeld en dat er bij Profiel "Chauffeurskaart Taxi" staat vermeld. 
Klik hier voor de aanvraaginstructie.

  • Modelverklaring

De modelverklaring is een overeenkomst tussen de werknemer en werkgever. Deze verklaring ontvangt u in overleg met uw werkgever en moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door zowel de werkgever als de werknemer. Het arbeidscontract moet minimaal geldig zijn voor de duur van negen maanden inclusief de tijdsduur van de LWT-kaart.

  • Oproepbrief

Er zijn twee oproepbrieven voor de examens (praktijk en theorie). Voor de aanvraag van een lwt-kaart hoeft maar één oproepbrief aangetoond te worden. De examendatum dient in de toekomst te liggen. Stuur een kopie van de brief mee met de aanvraag. In overleg met de opleider kunt u de examens voor uw chauffeursdiploma taxi aanvragen bij het CBR/CCV. Klik hier om een theorie-examen aan te vragen.

  • Pasfoto

Uw pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als een pasfoto voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs.

En dan?


Aanvraagprocedure
Na ontvangst van de aanvraagset stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagset inclusief de gevraagde bijlagen terug naar Kiwa. Met de factuur die toegevoegd is bij de aanvraagset, kunt u de verplichte leges betalen. Als de complete aanvraag door Kiwa is ontvangen, inclusief de betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag dan binnen tien werkdagen.

Van lwt-kaart naar chauffeurskaart
Kiwa Register wordt automatisch door het CBR op de hoogte gesteld als u uw chauffeursdiploma behaald heeft. Nadat de melding is binnengekomen, wordt de chauffeurskaart geproduceerd. De chauffeurskaart sluit aan op de afloopdatum van de lwt-kaart.
Als u het chauffeursdiploma niet binnen zes maanden behaald, ontvangt u een negatieve beschikking. Het is niet mogelijk om (een deel van) de leges te restitueren wanneer u het diploma niet behaalt.

Keuze type chauffeurskaart
Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart inclusief lwt-kaart kunt u kiezen voor het type volledig of beperkt.
Kies hier voor ‘volledig’.

Opleiding Theorie

Het lesboek ‘Theorie leren Taxi vakbekwaamheid’ hebben we voor u in de kast liggen. Daarnaast is op internet oefenmateriaal te vinden en kunt u online, tegen betaling, eventueel een aantal uren examens oefenen. Klik hier om oefenexamens te reserveren.

Het theorie-examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 vragen. Eerst 30 losse vragen en daarna 2 cases met ieder 5 vragen.

Het theorie-examen kunt u zelf aanvragen bij het CBR. Klik hier om een theorie-examen te reserveren.

Opleiding Praktijk:

De praktijklessen worden gegeven door Hette Eisinga en in overleg afgestemd op uw persoonlijke behoefte.


Het praktijkexamen wordt door de opleider aangevraagd.
Dit examen duurt 85 minuten en bestaat uit 7 onderdelen, waarvan 3 rijopdrachten zijn:

  •  Rijden van een CBR-locatie naar een opgegeven bekend object zonder hulpmiddelen (navigatieapparatuur, plattegrond en/of stratenboek).
  •  Rijden van het object naar een opgegeven adres met hulpmiddelen (navigatieapparatuur, plattegrond en/of stratenboek).
  •  Rijden van het adres terug naar het CBR op aanwijzingen van de examinator.

 

Daarnaast stelt de examinator u een aantal vragen, bijvoorbeeld over: het schadeformulier (begrijpen en invullen), omgaan met lastige passagiers, honden in de taxi etc. Tijdens de praktijklessen wordt u hierop voorbereid.

M.iv. 1 juli 2024 vervalt de objectenlijst en ligt de aandacht bij kennis van doelgroepen (denk aan leerlingen, ouderen en/of personen met een beperking) en bij het het gebruik van navigatie. 

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over het praktijkexamen.
 

Kosten

Geneeskundige verklaring: varieert van € 55,- tot  € 75,-
Verklaring Omtrent Gedrag: € 33,85
Intakeles (1,5 uur): € 84,-
Praktijkles per uur: € 56,-
Theorie-examen (CBR): € 48,85
Praktijkexamen (CBR):€ 259,80
Kosten Chauffeurskaart (volledig): € 166,98
Kosten Chauffeurskaart incl. leer-werk-trajectkaart: € 243,21


Kosten Chauffeurskaart incl. LWT kaart: € 229,90

Prijzen zijn onder voorbehoud en incl. btw

nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Siska Kronemeijer
P&O Personenvervoer Kort
Tel.: 0516 422222 | e-mail: [email protected]